De behandeling van Hernia | ChiropractieZwijndrecht | Dordrecht | Barendrecht | Hendrik Ido Ambacht | Ridderkerk

Ga naar de inhoud
Klachten

Hernia


In het geval van de rug gaat het meestal om een hernia van een tussenwervelschijf. De tussenwervelschijf (of discus) bevat een zacht inwendig deel in de vorm van een bal, de nucleus pulposus, en een taai omhulsel, de annulus fibrosus.
Scheurtjes in deze buitenkant kunnen zo groot worden dat de nucleus erdoorheen geperst kan worden. Gevolg hiervan is irritatie van de aangrenzende zenuwwortel en mogelijk zelfs compressie. Hierdoor worden de signalen die door de zenuw lopen niet meer doorgegeven en als gevolg hiervan ontstaan uitvalsverschijnselen.

Klachten
De klachten van een hernia kunnen verschillen, afhankelijk van welke zenuw wordt geïrriteerd. De pijn verergert vaak met zitten, bukken en hoesten, niezen of persen. Hernia's in de lage rug geven vooral pijn in het been en kunnen tintelingen, gevoelloosheid, of zelfs verlamming veroorzaken (bijvoorbeeld een klapvoet). In andere zeer ernstige gevallen verliest de patiënt zelfs de controle over de blaas. In beide laatste gevallen is een operatie vaak niet meer te vermijden.
Bij een nekhernia vindt de uitval in een arm plaats.

Een hernia is op een normale röntgenfoto niet te zien. Wel kan een dunnere tussenwervelschijf zichtbaar zijn, maar dit wil niet zeggen dat er dan ook daadwerkelijk een hernia zit. Hernia's zijn goed te zien op een scan (CT of MRI), waarbij men ook kan zien of er sprake is van een directe druk van de hernia op de zenuwwortel, of niet. Hernia's kunnen vaak goed herstellen. Het is van groot belang om de juiste adviezen te krijgen en u hieraan te houden. Hernia's zijn vervelende blessures en ze genezen

Oorzaken
Veruit de meeste hernia's ontstaan geleidelijk onder andere als gevolg van het verkeerd gebruiken van de rug, een verkeerde houding kortom een verkeerde belasting en dat jaar in, jaar uit. Ook komen hernia's in sommige families vaker voor en heeft roken een negatief effect. Een enkele hernia ontstaat acuut na zwaar tillen of een ongeval. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met een hernia in het verleden diverse episodes van lage rugpijn hebben gehad. Wanneer iemand regelmatig last van zijn rug heeft is de kans op het krijgen van een hernia groter.   

Hoe kan de chiropractor u helpen?
Een zeer groot deel van de aandoeningen aan de tussenwervelschijven kan door de chiropractor met succes behandeld worden. Uit onderzoek is gebleken dat behandeling van een hernia door middel van chiropractische manipulatie een positief effect heeft op uitstralingspijn. Ook is het veilig. Chiropractische behandeling verbetert de beweeglijkheid van de wervels en verbetert de verdeling van de druk op de tussenwervelschijven. Daardoor kan de irritatie op de zenuw en de pijn verminderen. De werverkolom wordt soepeler en de kans op het krijgen van een hernia wordt kleiner.

Overweegt U een rugoperatie?

Mislukte rugoperaties
Terwijl opereren zeer effectief kan zijn voor sommige patiënten, zou opereren bij een hernia als allerlaatste mogelijkheid gezien moeten worden, omdat opereren een procedure is met een hoog mislukkingspercentage. Tijdens een hernia-operatie wordt het stukje van de tussenwervelschijf dat op de zenuw drukt verwijderd. De tussenwervelschijf wordt niet gerepareerd. De al verzwakte rug wordt door de operatie nog zwakker. Dit komt omdat de chirurg door verschillende structuren van de rug heen moet om bij het operatiegebied te komen.

Het is dan ook van cruciaal belang om na een hernia-operatie een specifiek trainingsprogramma te volgen.
Jammer genoeg wordt dit niet altijd duidelijk gemaakt. Een bepaald percentage van al geopereerde patiënten belandt daarom onnodig opnieuw op de operatietafel. Het mislukken van rugoperaties komt zo vaak voor, dat dit fenomeen zelfs een eigen medische naam heeft gekregen, namelijk: Failed Back Surgery Syndrome (mislukte rugoperatie-syndroom).  

Naast de klassieke operatie waarbij de operatie via een sneetje in de rug wordt gedaan, wordt tegenwoordig eveneens een andere techniek toegepast. Deze techniek heet: de Micro Endoscopische Discectomy.

Chiropractische behandeling in combinatie met een specifiek oefenprogramma

Speciale chiropractische technieken kunnen verlichtend werken en het herstelproces versnellen. Bovendien kan een aanzienlijk deel van de pijnklachten een andere oorzaak hebben door de verkrampte manier van bewegen en verkeerd gebruik van uw rug en spieren. Dit valt vaak een stuk sneller op te lossen.
Uit een recente studie uit Italië bleek chiropractische behandeling van hernia's tot goede resultaten te leiden (Chiropractic manipulation in the treatment of acute back pain and sciatica with disc protrusion: a randomized double-blind clinical trial of active and simulated spinal manipulations by Santilli et al., Direttore Cattedra Medicina Fisica e Riabilitativa, Universita di Roma La Sapienza, P.le Aldo Moro 5, Roma, Rome, 00185, Italy 2006).

Het doel van de behandeling is de pijn te verlichten en de kans op een herniaoperatie aanzienlijk te verkleinen.
Als het gewenste resultaat behaald is zal de Chiropractor adviseren regelmatig terug te komen voor een controlebehandeling. Door preventief te behandelen kunnen we de kans op herhaling minimaliseren.

Verlichting van de pijn bij een hernia

  • Ga bij acute op bed liggen om de rug te ontspannen. Leg op het onderste gedeelte van uw rug een koud kompres (doe dit net langer dan 10 tot 30 minuten). Doe dit met tussenpozen van minimaal 2 uur.

  • Doe rustig aan. Vermijd lichamelijke inspanning zoals tillen, draaien, het beoefenen van sport en het verrichten van huishoudelijke klusjes.

  • Vermijd zitten. Door zitten wordt de druk op de tussenwervelschijven verhoogt en dit an zelfs complicaties als gevolg hebben.

  • Ga op de rug liggen met de benen opgetrokken en een of twee kussens onder de knieën ter ondersteuning.


Terug naar de inhoud