Opleiding tot Chiropractor

Ga naar de inhoud
Praktijk

Opleiding


Chiropractie is een vijf-jarige universitaire studie die in het buitenland gevolgd wordt. De eerste twee jaar komt sterk overeen met de studie geneeskunde. Een aantal van de vakken die o.a. gedoceerd worden zijn: anatomie, neurologie, fysiologie, biochemie en biomechanica. Daarna is er meer aandacht voor de specifiek chiropractische vakken zoals röntgendiagnostiek en chiropractische behandeltechnieken. Een chiropractor wordt opgeleid om zelfstandig een diagnose te kunnen stellen.

Bij terugkomst in Nederland volgt nog een stagejaar, het GEP-jaar. GEP staat voor Graduate Education Programme.
In dit jaar loop je stage bij een geregistreerd chiropractor. Na het succesvol afsluiten van het GEP-jaar verkrijg je van de NCA de Amerikaanse titel "Doctor of Chiropractic" en ben je volwaardig lid van de NCA. Je registreert jezelf bij de Stichting Chiropractie Nederland (www.stichtingchiropractie.nl) die waakt over het register.

Chiropractie studeren kan momenteel alleen in het buitenland, aangezien er in Nederland geen opleiding tot chiropractor is. Sinds enkele jaren is het in Europa mogelijk om chiropractie te studeren in Denemarken, Frankrijk, Spanje en Groot- Brittanië. Mevr. Romijn is in 2001 afgestudeerd aan het Anglo European College of Chiropractic, UK. Ook is het mogelijk om in Amerika, Canada of Australië de opleiding te volgen.


De AECC te Bournemouth, UK


De kliniek van de AECC met 34
behandelkamers waar jaarlijks
55000 behandelingen plaatsvinden.


Terug naar de inhoud