Privacy verklaring Chiropractie Zwijndrecht

Ga naar de inhoud

Privacy verklaring


Chiropractie Zwijndrecht, gevestigd aan Doevelskerc 12, 3332 RB Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Chiropractie Zwijndrecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Chiropractie Zwijndrecht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gezondheid
- BSN (Burgerservicenummer)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chiropractie Zwijndrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om diensten bij u af te leveren
- Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chiropractie Zwijndrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Chiropractie Zwijndrecht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Chiropractie Zwijndrecht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chiropractie Zwijndrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chiropractie-zwijndrecht.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chiropractie Zwijndrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@chiropractie-zwijndrecht.nl.

Terug naar de inhoud