Wetenschappelijk Nieuws

Ga naar de inhoud
Chiropractie

Chiropractie en manuele therapieën effectief bij chronische rugpijn


Wereldwijd laten miljoenen mensen  jaarlijks hun rug manipuleren. Inmiddels komt er steeds meer wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van manipulatie van de wervelkolom bij lage rugpijn. Lage rugpijn is een veel voorkomend probleem met grote financiële consequenties. Jaarlijks bedragen de directe en indirecte kosten enkele miljarden.
Effectieve behandeling van chronische lage rugpijn is dan ook van individueel, maar zeker ook van maatschappelijk belang.

Onlangs hebben onderzoekers (waaronder Dr. S.M. Rubinstein, chiropractor) een update van een bestaand literatuuronderzoek uitgevoerd binnen de Cochrane Collaboration. Hierin wordt  geconcludeerd dat manipulatie van de wervelkolom  veilig en een effectieve vorm van behandeling is.

Een wetenschappelijke update bleek broodnodig aangezien er sinds de vorige review in 2004 een flink aantal studies zijn bij gekomen. De Cochrane Collaboration richt zich op het publiceren van wetenschappelijke reviews binnen de zorg.
Daarbij streeft zij ernaar om clinici, beleidsmakers en  patiënten te informeren over de effectiviteit en veiligheid van de verleende zorg. Bestaande onderzoeken worden beoordeeld op kwaliteit voordat ze opgenomen worden in de review. Kwalitatief hoogstaand onderzoek weegt hierbij zwaarder. Uiteindelijk werden 26 gerandomiseerde trials geselecteerd  waarvan tweederde nog niet in de vorige editie waren opgenomen.

Kort samengevat concludeert het team dat manipulatie van de wervelkolom net zo effectief is als standaard huisartsenzorg en oefentherapie. Bovendien is manipulatie een veilige vorm van therapie. De reviewers benadrukken dan ook dat, bij het kiezen van de therapie, kosten en persoonlijke voorkeuren van zowel de patiënt als de behandelaar van belang zijn.

De bevindingen van deze literatuur review zijn mogelijk ook vanuit beleidsoogpunt relevant. Immers, eerder Nederlands onderzoek gaf al aan dat manipulatie/manuele therapie van nekpijn duidelijk kosteneffectiever was dan fysiotherapie en standaard huisartsenzorg. Mogelijk dat er een parallel getrokken kan worden tussen deze studie en die van de Cochrane review, maar dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. In een tijd van kostenbesparingen lijkt het opzetten van een dergelijke studie naar kosteneffectiviteit  van verschillende therapieën voor chronische lage rugpijn van groot belang.


Terug naar de inhoud